Առաքում և ետադարձ

Առաքում

Առաքումը կատարվում է ՀՀ և ԱՀ ամբողջ տարածքում :

Առաքումը կատարվում է Երևանում՝ անվճար , եթե պատվերի արժեքը գերազանցում է 10.000 դրամը, այլապես  առաքման արժեքը կազմում է 500 դրամ:

Ապրանքը ստանալիս անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքի տեսքը, քանակը և ստորագրել ստացման թերթիկին: Եթե առաքման պահին ապրանքի համար վճարումն արդեն արված է, ապա ապրանքը հանձնվում է միայն պատվիրատուին: Այդ դեպքում կարող են պահանջվել անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ: Առաքիչն իրավունք ունի չհանձնել ապրանքը, եթե չեն կատարվել վերոնշյալ  պայմաններից որևէ մեկը, կամ չի կատարվել վճարումը:


Ետդարձ

Մենք պատրաստ ենք ետ վերցնել ցանկացած գնված ապրանք 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պարզապես կապ հաստատեք օպերատորի հետ 010 20 30 20 համարով: Ետդարձը  ձևակերպելուց հետո կարող եք այցելել մեր խանութներից  որևէ մեկը՝ ապրանքը վերադարձնելու համար:


Ապրանքը վերադարձնելուց անհրաժեշտ է՝

Ներկայացնել վճարման անդորրագիրը

Ներկայացնել ապրանքն անվնաս և չօգտագործված վիճակում՝ օրիգինալ, անվնաս փաթեթավորմամբ

Ապրանքը վերադարձնելուց հետո ձեր գումարը կվերադարձվի նույն եղանակով, ինչ եղանակով որ կատարվել է վճարումը:

Ետդարձի կամ փոխանակման ենթակա չեն հետևյալ ապրանքները`

  - անձնական հիգիենայի հետ կապված ապրանքներ


Ապրանքը վերադարձնելիս առաքման համար գանձված գումարը չի վերադարձվում: